Årsredovisning och Revisionsberättelse för 2020

Nu finns föreningens årsredovisning och revisionsberättelse uppladdad på hemsidan under "Föreningen" och vidare "Årsredovisning" alternativt "Revisionsberättelse".